บริษัท ซาล อินเตอร์เนชั่นแนล (แบงค็อก) จำกัด เป็นบริษัท สากล ที่จะนำเสนอจักรเย็บผ้า อุปกรณ์ช่วยเย็บอะไหล่จักร Motor Attachment Cutter 
ที่มีคุณภาพสูง ตราสินค้าของผู้ผลิตจักรเย็บผ้าคือ SAHL ทางเราได้มุ่งมั่นการพัฒนาด้านการผลิตสินค้า โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
แนวทางการแก้ปัญหาการติดตั้ง มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต, ลดขั้นตอนการผลิต, ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต 
รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น 
กว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมตัดเย็บ SAHL ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ในยุโรปและงานบริการอุตสาหกรรมตัดเย็บ
ในช่วง10 ปี SAHL และระหว่างประเทศขยายตัวเช่นเดียวกับสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐานในอเมริกา กลาง,ไทย,ลาว, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, อินเดีย
และเวียดนาม สำนักงาน แต่ละ แห่งจะได้รับการ ฝึกอบรม กับผู้ประกอบการ ในประเทศ จากอุตสาหกรรม ตัดเย็บเสื้อผ้า และให้ความช่วยเหลือ
ในทุกวิถีทาง การพัฒนาด้านเทคนิควิจัย หน่วยงานของเราเพื่อที่จะรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และสิ่งที่นำมาเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย
ทางบริษัทฯ ได้จัดช่างผู้ที่มีความชำนาญคอยให้แนะนำและปรึกษา รวมทั้งสามารถช่วย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างงาน SAHL 
มีนโยบายในการจัดจำหน่ายแต่สินค้าคุณภาพสูง และให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขาย โดยช่างเทคนิค
ผู้ชำนาญ สำหรับการดำเนินการติดตั้งที่เหมาะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้องทั้งมีการรับประกันสินค้า หลังบริการขาย ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

Sahl International (Bangkok) Ltd.