Overlock Sewing -> 2-needle Safety Stitch Machine

2-needle Safety Stitch Machine

Code : SR 752-13 H Shipping Fee : Include Shipping Fee
Quantity :
Product detail

จักรโพ้ง (พ้ง) 4 เส้น  จักรรุ่นนี้เหมาะกับประเภทงานทุกชนิด ทั้งผ้าบาง ผ้าปานกลาง ผ้าหนา เช่น โพ้งพับแขนเสื้อยืดแขนเสื้อผ้าเด็กริมผ้าเช็ดหน้าจึงทำให้งานราบรื่นผีเข็มสวยคงที่ (เป็นจักรที่ได้รับความนิยม)

SUPER-HIGH-SPEED, OVERLOCK MACHINE HANDKERCHIEF HEMMING

จักรโพ้ง 4 เส้น ,จักรพ้ง,จักรโพ้งมือสอง,จักรพ้ง

Comment
0