ATTACHMENT -> TFU >> SUPPLEMAENTARY DEVICE >> เครื่องปล่อยเทปด้านบน ลูกกลิ้งยาง กว้าง 70 มิลลิเมตร

TFU >> SUPPLEMAENTARY DEVICE >> เครื่องปล่อยเทปด้านบน ลูกกลิ้งยาง กว้าง 70 มิลลิเมตร

Code : TFU Shipping Fee : No Shipping Fee
Quantity :
Product detail

TFU - SUPPLEMAENTARY DEVICE
UPPER TAPE FEEDER WITH 70mm ROLLER
MECHANICAL UNTANGLING DEVICE
 

 TFU SUPPLEMAENTARY DEVICE

 
 
 
เครื่องปล่อยเทปด้านบน ลูกกลิ้งยาง กว้าง 70 มิลลิเมตร
0