Overlock Sewing -> SR 752-13 H >> จักรโพ้ง (พ้ง) 4 เส้นด้าย >> 2-needle 4(3)-thread Overlock Machine

SR 752-13 H >> จักรโพ้ง (พ้ง) 4 เส้นด้าย >> 2-needle 4(3)-thread Overlock Machine

Code : SR 752-13 H Shipping Fee : Include Shipping Fee
Quantity :
Product detail

จักรโพ้ง (พ้ง) 4 เส้น  จักรรุ่นนี้เหมาะกับประเภทงานทุกชนิด ทั้งผ้าบาง ผ้าปานกลาง ผ้าหนา เช่น โพ้งพับแขนเสื้อยืดแขนเสื้อผ้าเด็กริมผ้าเช็ดหน้าจึงทำให้งานราบรื่นผีเข็มสวยคงที่ (เป็นจักรที่ได้รับความนิยม) SUPER-HIGH-SPEED, OVERLOCK MACHINE HANDKERCHIEF HEMMING

Overlock Machine,จักรโพ้ง (พ้ง) 4 เส้น 2 เส้นด้าย

Comment
0